Γραμματειακή υποστήριξη από απόσταση.

Τηλέφωνο εξυπηρέτησης :

2142147350

Διασφαλίζουμε την επικοινωνία σας, εσείς αξιοποιήστε τον  πολύτιμο χρόνο σας

Οι κλήσεις σας είναι σημαντικές ;  Μη χάνετε καμία, επικεντρωθείτε στο αντικείμενο  σας

Γραμματειακές υπηρεσίες απο αποστάση, για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.  Απαντάμε – χειριζόμαστε τις  εισερχόμενες – εξερχόμενες κλήσεις σας  με τον τρόπο που εσείς μας έχετε υποδείξει και  σε πραγματικό χρόνο αξιόπιστα  σας ενημερώνουμε για τα μηνύματά σας όσο συχνά και με όποιο τρόπο ή συνδυασμό αυτών ( email,crm ,sms,web ) επιλέξετε

Διαχειριζόμαστε τις διαδικτυακές σας εφαρμογές, διεκπεραιώνουμε  – ρυθμίζουμε τις υποθέσεις σας όπως  ατζέντα  ραντεβού,ενημέρωση εργασιών, λήψη παραγγελιών, εξυπηρέτηση πελατών.

Τηλεγραμματεια Εκτροπή προώθηση κλήσης ΟΤΕ Vodafone Wind Virtual Assistant

Εκτροπή προώθηση κλήσης

Για να ενεργοποιήσετε την εκτροπή προώθηση κλήσης στην Τηλεγραμματεία  –  Γραμματειακή Υποστήριξη από σταθερό ΟΤΕ πρός τον Προσωπικό Αριθμό που σας χορήγησε η Γραμματειακή Υποστήριξη, παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες  :

Ενεργοποίηση Προώθησης στην Τηλεγραμματεία για όλες τις κλήσεις που δέχεστε:
Πιέστε *21*Προσωπικός Αριθμός# πατήστε το πλήκτρο της κλήσης και βεβαιωθείτε οτι η εντολή σας ενεργοποιήθηκε

Για να προωθήσετε τις κλήσεις που θα δέχεστε στην γραμματέα σας όταν το τηλέφωνό σας είναι κατειλλημένο :
Πιέστε *67*Προσωπικός Αριθμός# πατήστε το πλήκτρο της κλήσης και βεβαιωθείτε οτι η εντολή σας ενεργοποιήθηκε

Για να προωθήσετε τις κλήσεις που θα δέχεστε στην γραμματέα σας όταν μια κλήση μένει αναπάντητη :
Πιέστε *61*Προσωπικός Αριθμός# πατήστε το πλήκτρο της κλήσης και βεβαιωθείτε οτι η εντολή σας ενεργοποιήθηκε

Για να ακυρώσετε τις προωθήσεις :
Ανάλογα με την εκτροπή που έχετε ενεργοποιήσει πατήστε #(τον κωδικό της ενεργοποιημένης εκτροπής π.χ. 21)# και βεβαιωθείτε οτι η εντολή σας ενεργοποιήθηκε

Cosmote

 

 Για να ενεργοποιήσετε την τηλεγραμματεία από κινητό cosmote πρός τον Προσωπικό Αριθμό που σας χορήγησε η Γραμματειακή Υποστήριξη, παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες :

Ενεργοποίηση Προώθησης στην Τηλεγραμματεία για όλες τις κλήσεις που δέχεστε :
Πιέστε **21*Προσωπικός Αριθμός# και πατήστε το πλήκτρο της κλήσης  και βεβαιωθείτε οτι η εντολή σας ενεργοποιήθηκε

Ενεργοποίηση Προώθησης για τις περιπτώσεις που θα είστε Εκτός Δικτύου ή το κινητό σας είναι κλειστό :
Πιέστε **62*Προσωπικός Αριθμός# και πατήστε το πλήκτρο της κλήσης και βεβαιωθείτε οτι η εντολή σας ενεργοποιήθηκε

Για να προωθήσετε τις κλήσεις που θα δέχεστε στην γραμματέα σας όταν το τηλέφωνό σας είναι κατειλλημένο :
Πιέστε **67*Προσωπικός Αριθμός# και πατήστε το πλήκτρο της κλήσης  και βεβαιωθείτε οτι η εντολή σας ενεργοποιήθηκε

Για να προωθήσετε τις κλήσεις που θα δέχεστε στην γραμματέα σας όταν μια κλήση μένει αναπάντητη :
Πιέστε **61*Προσωπικός Αριθμός# και πατήστε το πλήκτρο της κλήσης και βεβαιωθείτε οτι η εντολή σας ενεργοποιήθηκε

Για να ακυρώσετε όλες τις προωθήσεις :
Πιέστε ##002# και πατήστε το πλήκτρο της κλήσης  και βεβαιωθείτε οτι η εντολή σας ενεργοποιήθηκε

Vodafone

 

Για να ενεργοποιήσετε την τηλεγραμματεία από κινητό Vodafone πρός τον Προσωπικό αριθμό που σας χορήγησε η Γραμματειακή Υποστήριξη, παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες  :

Ενεργοποίηση Προώθησης στην Τηλεγραμματεία για όλες τις κλήσεις που δέχεστε  :
Πιέστε **21*Προσωπικός Αριθμός# πατήστε το πλήκτρο της κλήσης και βεβαιωθείτε οτι η εντολή σας ενεργοποιήθηκε

Ενεργοποίηση Προώθησης για τις περιπτώσεις που θα είστε Εκτός Δικτύου ή το κινητό σας θα είναι κλειστό :
Πιέστε **62*Προσωπικός Αριθμός# πατήστε το πλήκτρο της κλήσης και βεβαιωθείτε οτι η εντολή σας ενεργοποιήθηκε

Για να προωθήσετε τις κλήσεις που θα δέχεστε στην γραμματέα σας όταν το τηλέφωνό σας είναι κατειλλημένο :
Πιέστε **67*Προσωπικός Αριθμός# πατήστε το πλήκτρο της κλήσης και βεβαιωθείτε οτι η εντολή σας ενεργοποιήθηκε

Για να προωθήσετε τις κλήσεις που θα δέχεστε στην γραμματέα σας όταν μια κλήση μένει αναπάντητη :
Πιέστε **61*Προσωπικός Αριθμός# πατήστε το πλήκτρο της κλήσης και βεβαιωθείτε οτι η εντολή σας ενεργοποιήθηκε

Για να ακυρώσετε όλες τις προωθήσεις :
Πιέστε ##002# πατήστε το πλήκτρο της κλήσης και βεβαιωθείτε οτι η εντολή σας ενεργοποιήθηκε

Wind

 

Για να ενεργοποιήσετε την τηλεγραμματεία από κινητό Wind πρός τον Προσωπικό Αριθμόπου σας χορήγησε η Γραμματειακή Υποστήριξη, παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες  :

Ενεργοποίηση Προώθησης στην Τηλεγραμματεία για όλες τις κλήσεις που δέχεστε :
Πιέστε **21*Προσωπικός Αριθμός# πατήστε το πλήκτρο της κλήσης και βεβαιωθείτε οτι η εντολή σας ενεργοποιήθηκε

Ενεργοποίηση Προώθησης για τις περιπτώσεις που θα είστε Δικτύου ή το κινητό σας είναι κλειστό :
Πιέστε **62*Προσωπικός Αριθμός# πατήστε το πλήκτρο της κλήσης και βεβαιωθείτε οτι η εντολή σας ενεργοποιήθηκε

Για να προωθήσετε τις κλήσεις που θα δέχεστε στην γραμματέα σας όταν το τηλέφωνό σας είναι κατειλλημένο :
Πιέστε **67*Προσωπικός Αριθμός# πατήστε το πλήκτρο της κλήσης και βεβαιωθείτε οτι η εντολή σας ενεργοποιήθηκε

Για να προωθήσετε τις κλήσεις που θα δέχεστε στην γραμματέα σας όταν μια κλήση μένει αναπάντητη :
Πιέστε **61*Προσωπικός Αριθμός# πατήστε το πλήκτρο της κλήσης και βεβαιωθείτε οτι η εντολή σας ενεργοποιήθηκε

Για να ακυρώσετε όλες τις προωθήσεις :
Πιέστε ##002# πατήστε το πλήκτρο της κλήσης και βεβαιωθείτε οτι η εντολή σας ενεργοποιήθηκε