Τηλεγραμματεία Ιατρείου - Κλινικής

Γραμματειακή υποστήριξη Ιατρείου απο 20 €

Τηλέφωνο εξυπηρέτησης:

2142147350

Τηλεγραμματεία Ιατρείου Κλινικής | Γραμματειακή Υποστήριξη από απόσταση

Με την απαραίτητη τεχνολογία αιχμής  , άρτια καταρτισμένες γραμματείς με εμπειρία στο χώρο της επικοινωνίας , προσφέρουμε υπηρεσίες  Τηλεγραμματείας στο Ιατρείο το Διαγνωστικο Κέντρο και την  Κλινική  παρέχοντας On – Line Γραμματειακή Υποστήριξη από απόσταση
 • Άμεση ενεργοποίηση της υπηρεσίας
 • Παροχή προσωπικού/ων  αριθμού/ων για την προώθηση των κλήσεών σας
 • Διαχείριση όλων των κλήσεων καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο από τις 09:00 – 21:00   από τις γραμματείς μας πλήν των επισήμων αργιών
 • Δυνατότητα διαχείρισης όλων των κλήσεων 24/7/365
 • Διαχείριση όλων των κλήσεων μέσω συστήματος Voicemail κορυφαίας ψηφιακής τεχνολογίας  καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 
 • Ακριβή και άμεση ενημέρωση των μηνυμάτων σας, μέσω όλων των καναλιών επικοινωνίας (Τηλέφωνο, Fax, Mail, Sms, Web)
 • Μαζική αποστολή μηνυμάτων (Sms)
 • Ηχογράφηση συνομιλίας με ενημέρωση του καλούντα ότι η κλήση του καταγράφεται βάση Νόμου
 • Δυνατότητα προσαρμογής υπηρεσιών με βάση τις ανάγκες του εκάστοτε Ιατρείου / Διαγνωστικού Κέντρου / τμήμα Κλινικής (Customized Service Support)
 • Αμεση σύνδεση (transfer) του καλούντα σε προκαθορισμένο από τον Ιατρό αριθμό τηλεφώνου (κινητό ή σταθερό) 
 • Διαχείριση των ραντεβού σας του Ιατρείου σας

1. Online διαχείριση ατζέντας ραντεβού (προβολή & επεξεργασία )
2. Καταχώρηση νέων ραντεβού ή επαναπρογραμματισμό υφισταμένων

Αμεση καταχώριση σε εφαρμογή (Crm) του Ιατρείου / Διαγνωστικού Κέντρου / τμήμα Κλινικής
 • Παραλαβή fax για λογαριασμό του Ιατρού, αυτόματη ψηφιοποίηση του και αποστολή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email)
 • Αποστολή fax κατ’ εντολή του Ιατρού, με άμεση ενημέρωσή του για το αποτέλεσμα
 • Δυνατότητα επιλογής ηχητικού μηνύματος κατά την υποδοχή των κλήσεων (Voicemail) ,ανάλογα με τις ανάγκες του Ιατρείου όπως αναφέρονται παρακάτω επί μέρους ή συνδυαστικά :
  • Απλό ηχητικό μήνυμα (φράση χαιρετισμού/ώρες λειτουργίας/πληροφορίες ή ενημέρωση).
  • Κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες δρομολόγηση της κλήσης, είτε στην Γραμματειακή υποστήριξη είτε και σε συγκεκριμμένο τηλέφωνο  του Ιατρείου / Διαγνωστικού Κέντρου / τμήμα Κλινικής , διεπιλογικά από το τηλέφωνο του ασθενούς.
  • Κατά τις μη εργάσιμες ώρες, καταγραφή ηχητικού μηνύματος του καλούντα με δύο  ( 2 ) εναλλακτικούς τρόπους ενημέρωσης του Ιατρού:
  • Είτε με αποστολή ηχητικού αρχείου μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail),
  • Είτε με απευθείας ακρόαση του ηχητικού μηνύματος από τον Ιατρό με σύνδεση στη φωνητική του θυρίδα

  3.   Απ’ ευθείας σύνδεση (transfer) σε προκαθορισμένο από τον Ιατρό αριθμό, ο οποίος δεν είναι αναγκαίο  να κοινοποιηθεί στον ασθενή

 •  Δωρεάν online ενημέρωση των μηνυμάτων σας
 •  Δωρεάν αρχειοθέτηση όλων των μηνυμάτων-κλήσεων που έχετε δεχθεί
 • Δωρεάν πρόσβαση όλο το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο από οποιοδήποτε υπολογιστή
 •  Δωρεάν αναλυτική κατάσταση όλων των χρεώσιμων κλήσεων με την έκδοση του τιμολογίου

Τηλεγραμματεία Διαχείριση Κλήσεων - Γραμματειακή Υποστήριξη, γραμματεία από απόσταση - SEO CRM