Γραμματειακή υποστήριξη από 20 €

Τηλέφωνο εξυπηρέτησης :

2142147350

Οι Ελληνικές Τηλεϋπηρεσίες αποτελούν μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία  τηλεγραμματείας στην Ελληνική αγορά
Γνωρίζοντας σε βάθος, τις απαιτήσεις όλου του φάσματος της αγοράς, διαθέτουμε πλήρεις υπηρεσίες υποστήριξης, ανεξάρτητα από το μέγεθος, την επενδυτική ικανότητα και την εσωτερική υποδομή της επιχείρησης σας. Η δυνατότητα αυτή στηρίζεται τόσο στην εμπειρία και την τεχνογνωσία όσο και στην ύπαρξη εξειδικευμένων λύσεων. Η αξιοποίηση  της κορυφαίας ψηφιακής τεχνολογίας, σε συνδυασμό  με τη πολύχρονη εμπειρία μας στο χώρο της παροχής υπηρεσιών, οδήγησε στη δημιουργία της Γραμματειακής Υποστήριξης και της Προωθητικής Υποστήριξης

Ο σκοπός μας

Πρωταρχικός σκοπός της Εταιρείας μας, είναι να δουλεύουμε μαζί με τους πελάτες μας, ώστε να τους βοηθήσουμε να εξασφαλίσουν τη δική τους επιτυχία, κατανοώντας τις ανάγκες τους, κάνοντας δημιουργική χρήση των νέων τεχνολογιών, ερευνώντας και αναπτύσσοντας νέες πρωτοποριακές υπηρεσίες για την αγορά. Προτεραιότητά μας, με γνώμονα την εξελιγμένη επικοινωνία με τους πελάτες μας και αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη για τη δουλειά μας και τις ενέργειές μας είναι να στηρίξουμε τον Έλληνα επαγγελματία και την Ελληνική επιχείρηση, προσφέροντάς υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με χαμηλό κόστος

Οι άνθρωποί μας

Με δεδομένο ότι η τεχνογνωσία απλά υποστηρίζεται από εξοπλισμό και μεθοδολογίες, ενώ η βάση και το μέλλον δημιουργείται και συντηρείται από ανθρώπους, το ανθρώπινο δυναμικό μας υπήρξε από την πρώτη στιγμή και παραμένει ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας της εταιρείας. Ο ανθρώπινος παράγοντας, αποτελεί το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Τα αυστηρά κριτήρια επιλογής, η συνεχής εκπαίδευση και εξέλιξη των ανθρώπων μας σε ένα δημιουργικό περιβάλλον με άρτια τεχνολογική υποδομή, κατάλληλα εργαλεία και πιστοποιημένες διαδικασίες, αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την εταιρεία μας